Bibliografia:

  • [1] Woroń J. Preparaty magnezu w profilaktyce i terapii – jak dokonać racjonalnego wyboru. Terapia 2012; 12: 3-6
  • [2] Gortat M. Biodostępność magnezu i jego rola w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Nauki Przyrodnicze 2013; 2: 27-36
  • [3] Fijałek Z. Sarna K. Wybrane aspekty jakości produktów leczniczych i suplementów diety – produkty substandardowe, nielegalne i zafałszowane. Farm Pol 2009; 65(7): 467- 475
  • [4] Główny Inspektorat Sanitarny. Departament Żywności Prozdrowotnej. Zasady wprowadzania po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. http://suplementy.gis.gov.pl/; 2014-11-25
  • [5] Jak prowadzi się badania kliniczne. Dobra Praktyka Kliniczna (DPK). Oficjalny serwis Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA I Medycyny Praktycznej. http://www.badaniaklinicznewpolsce.pl/o-badaniach-klinicznych/podstawowe-informacje/jak-sie-prowadzi-badania-kliniczne/; 2014-11-12