Biobliografia:

  • [1] Błach et al. Wpływ magnezu na reakcje alergiczne skóry. Postepy Hig Med Dosw 2007; 61: 548-554