Biobliografia:

  • [1] Zawadzka M, Pilarska E. Preparaty magnezu w leczeniu migreny – przegląd wybranego piśmiennictwa. Neurologia dziecięca 2012: 21: 35-39.
  • [2] Evers S. et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine – revised report of an EFNS task force. European Journal of Neurology 2009: 16: 968-981.