Bibliografia:

  • [1] Woroń J. Preparaty magnezu w profilaktyce i terapii – jak dokonać racjonalnego wyboru. Terapia 2012;12: 3-6
  • [2] Papierkowski A. Znaczenie magnezu w praktyce lekarskiej. Część I. Przyczyny i objawy zaburzeń gospodarki magnezowej. Borgis - Medycyna Rodzinna 2002; 1: 31-34. http://www.czytelniamedyczna.pl/706,znaczenie-magnezu-w-praktyce-lekarskiej-czesc-i-przyczyny-i-objawy-zaburzen-gosp.html
  • [3] Sobczak et. al. Magnez jako modyfikator właściwości fizykochemicznych hydroksyapatytu. Czasopismo Techniczne. 2011. Vol. 10. 270-276