LITERATURA:

  • 1.Obwieszczenie prezesa urzędu rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Z Dnia 18 Marca 2014 R. W Sprawie Ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych Do Obrotu Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poz.45
  • 2.Główny Inspektorat Sanitarny. Departament Żywności Prozdrowotnej. Rejestr produktów. http://rejestrzp.gis.gov.pl/ 2014-11-25
  • 3.Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia. Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225
  • 4.Kokot F i inni. Zaburzenia gospodarki magnezowej. Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób wewnętrznych 2012, s.2364-2366. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012
  • 5.Ustawa z dnia 6 września 2001. Prawo Farmaceutyczne. Dz.U. z 2001r. Nr 126 poz. 1381
  • 6.Główny Inspektorat Sanitarny. Departament Żywności Prozdrowotnej. Zasady wprowadzania po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. http://suplementy.gis.gov.pl/ 2014-11-25
  • 7.Jak prowadzi się badania kliniczne. Dobra Praktyka Kliniczna (DPK). Oficjalny serwis Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA I Medycyny Praktycznej. http://www.badaniaklinicznewpolsce.pl/o-badaniach-klinicznych/podstawowe-informacje/jak-sie-prowadzi-badania-kliniczne/ 2014-11-12
  • 8.Woroń J. Preparaty Magnezu W Profilaktyce I Terapii – Jak Dokonać Racjonalnego Wyboru. TERAPIA. REPRINT Z NR. 12 (282), GRUDZIEŃ 2012
  • 9.Charakterystyka Produktu Leczniczego Magne B6 12/2012
  • 10.Fijałek Z. Sarna K. Wybrane aspekty jakości produktów leczniczych i suplementów diety – produkty substandardowe, nielegalne i zafałszowane. Farm Pol, 2009, 65(7): 467- 475