Wchłanianie magnezu

W aptekach dostępnych jest bardzo wiele preparatów magnezowych, jednak nie wszystkie są tak samo skuteczne. Różnią się rodzajem soli magnezu, jego zawartością oraz formą tabletki. Wszystkie te czynniki mają wpływ na stopień wchłaniania magnezu przez organizm.

Czy wybór soli magnezu ma znaczenie?

Duże znaczenie dla wchłaniania ma stopień rozpuszczalności soli magnezu w przewodzie pokarmowym. Lepiej rozpuszczają się sole organiczne.
Aby zapewnić prawidłowa suplementację magnezu, powinno się podawać sól dobrze wchłanianą i dobrze tolerowaną.
Do takich soli należy mleczan magnezu zawarty w MAGNE B6 i cytrynian magnezu zawarty w MAGNE-B6 ACTIVE oraz MAGNE-B6 MAX

Rodzaj soli Sól magnezu Wchłanianie
organiczna mleczan / cytrynian

dobrze przyswajalna
do 90%

nieorganiczna węglan gorzej przyswajalna
do 30%
nieorganiczna siarczan gorzej przyswajalna,
działanie: osmotyczny środek przeczyszczający
do 30%
nieorganiczna chlorek gorzej przyswajalna
do 16%
nie jest solą Mg tlenek gorzej przyswajalna
do 4%


Dlaczego tabletka dożołądkowa?

Wchłanianie magnezu odbywa się lepiej, gdy czas tego procesu jest dłuższy i następuje w całym przewodzie pokarmowym.
Powlekana tabletka Magne B6 rozpuszcza się już w kwaśnym środowisku żołądka. Magnez rozpuszczony w żołądku stopniowo przechodzi do jelita cienkiego w formie gotowej do wchłaniania już w jego początkowym odcinku.
Długa droga wchłaniania oznacza, że w efekcie organizm pobiera większą ilość magnezu.


Literatura:
Paul-Samojedny M., Samojedny A., Wyszyńska Z. Pierwiastek życia – magnez, tak – ale jaki? Świat Medycyny i Farmacji 2011; 8(125).‹ powrót do strony głównej